Sjømat tilbake på topp - aksjer i all-time high

Etter en skikkelig nedtur er sjømataksjer og sjømatindeksen tilbake på topp.

Børs

Sjømatindeksen (OSLSFX ), som består av 11 aksjer, har kommet kraftig tilbake de siste par månedene.Etter et fall på knappe 22 prosent, som blant annet var godt varslet i Kapital 19/17 (hode-skulder formasjon med halslinje på 980-nivået), har den steget 27 prosent siden bunnen den 30. desember i fjor (Kapital 1/18). Sjømatindeksene og flere av aksjene er tilbake på topp.Salmar og Bakkfrost har satt nye all-time high de siste dagene og Salmar er i skrivende stund opp 2 prosent til ny all-time high igjen. Det er en positiv undertone i RSI-chartet i OSLSFX-indeksen og den fallende trendlinjen i toppen er brutt. Det kan bety at det er mer å gå på. RSI står og stanger opp i et overkjøpt område, men så lenge den positive undertonen fortsetter kan eventuelle korreksjoner signalisere kjøpsmuligheter i enkeltaksjene. Skulle det komme en korreksjon tilbake mot 1.000-nivået kan det bli en slik anledning.Følg også med på de glidende snittene. 50-dager er i ferd med å bryte gjennom 200-dagers snittet. Det vil i så fall etablere et såkalt gyllent kryss, som også signalisere at det kan være rom for videre oppgang.For å signalisere videre oppgang fra dagens nivå må den tekniske motstanden på 1.060-nivået nå imidlertid brytes på stigende omsetning.

oppdrett
lakseoppdrett
salmar
bakkafrost
marine harvest
lerøy seafood
austevoll seafood
grieg seafood
norway royal salmon
the scottish salmon company
salmones camanchaca
akva group
nts asa
Nyheter
Aksjeanalyse
Børs
Aksjeanalyse