Basert på de mottatte ordrene siden starten av bokbyggingsperioden har det blitt besluttet å oppdatere det indikerte prisintervallet til 29-31 kroner pr aksje.Det opplyses at tilbudet er overtegnet innen dette intervallet.Tidligere var intervallet oppgitt til 29-35 kroner pr aksje.Bokbyggingsperioden avsluttes onsdag.ABG Sundal Collier, Morgan Stanley, Carnegie, Citigroup og Nordea Markets er tilretteleggere i forbindelse med IPO-en.