Søksmål avblåst i New York

Det ligger an til en høy budpris på Norske Skog, etter alt å dømme nok til å gi full dekning til de pantesikrede kreditorene.  For nå har en kreditorgruppe trukket et søksmål i New York.

Publisert 8. mars 2018 kl. 14.48
Oppdatert 8. mars 2018 klokken 15.22
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 346 ord
Norske Skog - Foto: Scanpix
En gruppe obligasjonsinvestorer som til sammen eier 21 prosent av det pantesikrede lånet på nå 308 millioner euro (tilsvarende tre milliarder kroner) til Norske Skog AS, har i dag trukket sitt søksmål i New York.Det går frem av en melding til retten i New York fra saksøkernes advokater.Gruppen som har vært frontet av hedgefondet Foxhill Capital Partners hadde tidligere flere innsigelser til budprosessen som det amerikanske meglerhuset Evercore har ledet, og hvor storbanken Citibank er den som opptrer på vegne av alle obligasjonsinvestorene i lånet som heter «SSN 2019». Det er disse obligasjonseierne som sammen nå eier Norske Skog AS. Det er det operative driftsselskapet i Norske Skog-konsernet som ikke er slått konkurs, men som driver videre.Foxhill og de andre som gikk til sak i New York hevdet at investoren som har majoriteten av obligasjonslånet, hedgefondet Oceanwood som eier ca. 52 prosent av obligasjonslånet, og som har samarbeidet med norske Aker om et felles bud på Norske Skog AS, ikke hadde de samme interessene som de andre obligasjonseierne. Foxhill og deres medsaksøkere krevde derfor at budprosessen måtte endres.Men nå i dag er altså dette søksmålet trukket. Det tyder på at Foxhill og de andre saksøkerne er betrygget om at budprosessen har vært reell, og ikke minst at budene er så høye at de blir fornøyde med det økonomiske oppgjøret. Norske Skog opplyste i går at mellom 5-10 budgivere har vært med helt til siste frist for å legge inn bud.Når Foxhill og de andre er så fornøyde at de trekker sitt søksmål, så snakker vi trolig om bud på Norske Skog AS på over 4,5 milliarder kroner. For i tillegg til det pantesikrede obligasjonslånet, så ligger det også før i køen et også lån på nesten en milliard kroner og en likviditetsfasilitet på 155 millioner kroner. Med påløpte renter siden Norske Skogindustrier ASA gikk over ende snakker vi om mellom 4,3 – 4,7 milliarder kroner i gjeld som må gjøres opp før de pantesikrede kreditorene har fått fullt oppgjør.Saken skulle opp til en høring i New York i morgen, men det blir det ingenting av nå.