Tørrbulkrederiet Songa Bulk som ble etablert i 4.kvartal 2016, oppnådde et overskudd på 3,0 millioner dollar i fjorårets siste kvartal.Styret med Arne Blystad i spissen foreslo dermed som ventet å betale utbytte.Forslaget lød på 0,10 dollar pr aksje.
Basert på kronekursen innhentet av selskapet tirsdag på 7,691 kroner pr dollar, blir det samlede utbytte som foreslås av styret, 27.579.926 kroner.
Det forutsetter imidlertid at generalforsamlingen som som skal avholdes torsdag, godkjenner forslaget.Dersom utbytteforslaget går igjennom, vil aksjene gå eks. utbytte fra og med fredag 23. mars. Laber kursutviklingTil tross for både stigende rater og skipsverdier har ikke aksjekursen til det relativt ferske tørrbulkrederiet beveget seg i nevneverdig grad.Den lille bevegelsen som har vært har vært negativ.I løpet av det seneste året har aksjen falt med nær 11 prosent, mens fallet er på rett i underkant av to prosent siden nyttår.Siden aksjen falt til sin foreløpige bunnotering i slutten av juli i fjor, har imidlertid aksjen steget med rundt 9 prosent.