Britisk høyesterett har avvist anken fra Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering knyttet til leveringen av de første CAT D-riggene til Songa Offshore.Det fremkommer av enPå bakgrunn av den britiske rettsavgjørelsen er saken som tidligere har gått i Songa Offshores favør endelig. Det betyr at DSME heller ikke har anledning til å anke saken. Riggene det dreier seg om er Songa Equinox og Songa Endurance. Riggselskapet evaluerer om det skal komme med motkrav.