Spår kursoppgang for tre aksjer

Børs

I mandagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Sparebanken Møre, DOF og Odfjell Drilling.- Sparebanken Møre viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette viser at banken innfrir forventningene og at investorene er villige til å betale stadig mer for egenkapitalbevis. Videre oppgang innenfor trenden indikeres. Oversolgt RSI og positiv volumbalanse gir et positivt momentum som styrker trendbildet. Det er lite motstand over dagens nivå, mens det er støtte ved gulvet i trendkanalen. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- DOF ASA har hatt god oppgang etter selskapet la frem kvartalstallene 23. februar. Den fallende trenden er brutt og det er gitt kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon. Videre oppgang til 1,04 kroner signaliseres. Aksjen har støtte ved 78 øre og motstand ved ca. 95 øre. Høyt volum på oppgang indikerer at optimismen er økende og at mange investorer går opp i pris for å sikre seg aksjer. Lavt volum på nedgang indikerer at få investorer vil gå ned i pris for å få solgt, og at de er komfortable med å sitte i aksjen. Dette er positivt, og gjenspeiles av en høy volumbalanse. Sammen med overkjøpt RSI gir det et positivt momentum som styrker kjøpssignalet. Vurdering: Svak kjøpskandidat, skriver Investtech.- Odfjell Drilling Ltd viser en positiv utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlangs sikt. Videre positiv utvikling indikeres. De siste månedene har kursen gått sidelengs i en rektangelformasjon med støtte ved 33,40 kroner og motstand ved 39 kroner. Et brudd opp vil være et kjøpssignal som bekrefter den stigende trenden, mens et brudd ned vil utløse et kortsiktig salgssignal. Vurdering: Svak kjøpskandidat, avslutter Investtech.

børs
investtech
sparebanken møre
dof
odfjell drilling
Nyheter
Aksjeanalyse
Børs
Aksjeanalyse