Statoil og partnerne har besluttet å investere drøyt fem milliarder kroner i den videre utbyggingen av Snøhvit-feltet i Barentshavet, noe som tilfører nye volumer til LNG-anlegget på Melkøya i Hammerfest.Utbyggingen av Askeladd er del to av den fasede Snøhvit-utbyggingen, skriver Statoil i en melding mandag. Askeladd-utbyggingen bidrar med 21 milliarder kubikkmeter gass og to millioner kubikkmeter kondensat til Hammerfest LNG, og etter planen skal produksjonen starte opp mot slutten av 2020.- Dette er neste skritt på veien i utviklingen av Snøhvit. Askeladd forlenger platåproduksjonen ved Hammerfest LNG-anlegg fram til 2023 og er en lønnsom investering som bidrar til å sikre både arbeidsplasser og ringvirkninger i regionen, sier Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil.Askeladd bygges ut med tre brønner i to nye havbunnsrammer som har ledig plass til flere brønner i framtiden. I tillegg skal det installeres infrastruktur for å knytte Askeladd-utbyggingen opp mot det eksisterende Snøhvit feltanlegg.Utbyggingen av Askeladd vil bidra til økt aktivitet ved Polarbase i prosjektperioden, og Aker Solutions er tildelt kontrakten for de to havbunnsrammene. Ytterligere kontrakter blir tildelt i de følgende månedene.