Statoil og Total har sluttført sin tidligere kunngjorde transaksjon vedrørende Statoils kjøp av Totals eierandeler. Statoil har dermed overtatt operatørskapet for Martin Linge-feltet og Garantiana-funnet på norsk sokkel, opplyses det. Statoil har nå 70 prosent eierandel i Martin Linge og 40 prosent i Garantiana, opplyser Statoil i en melding. 21 ansatte fra Total er overført til Statoil i samsvar med salgs- og kjøpsavtalen og gjeldende lovgivning.