Norwegian sliter imidlertid voldsomt med å tjene penger. Tirsdag opplyste selskapet at tapet i første kvartal trolig vil komme opp i nærmere 2,6 milliarder kroner før skatt, først og fremst på grunn av svært høye priser på drivstoff og en sterk euro. Underskuddet blir i så fall hele 800 millioner kroner verre enn på samme tid i fjor.Selskapet har nå hentet inn 1,3 milliarder kroner i en rettet emisjon, men opplyste i en natt til onsdag at ytterligere 200 millioner kroner skal hentes inn.– Kjos må gåSelv om Norwegian nå forsøker å berolige sine millioner av kunder, er analysesjef Karl Johan Molnes i Norne Securities ikke imponert. Han vurderer krisen som så dyp at han mener toppsjef Bjørn Kjos bør gå.– Bjørn Kjos har mistet oversikten over den etter hvert kompliserte driften av Norwegian, og bør overlate ledelsen av selskapet til noen som kan komplisert luftfartsdrift bedre enn ham, sier Molnes til nettstedet .– Det må tas alvorlige grep nå, og det må skje fort. De kan ikke fortsette å tape 2,5 milliarder kroner i kvartalet, det skjønner alle. Den største tabben var å starte langrutestasing i den tro at amerikanerne skulle akseptere at han brukte asiatisk mannskap i sin satsing på USA. Totalt bomskudd, fortsetter Molnes.Lasse Sandaker-Nielsen mener Molnes tar grunnleggende feil og at han ikke kjenner flyselskapet godt nok.– Dette er et utspill fra en som åpenbart ikke følger Norwegian, og vi har ikke tenkt å gå inn i noen debatt med vedkommende. Bjørn Kjos har gjort mange dommedagsprofetier til skamme opp gjennom årene, påpeker han overfor NTB.Konkurs Investor Jan Petter Sissener, som gjennom investeringsselskapet Sissener Canopus tjener gode penger på såkalt shortsalg av Norwegian-aksjer sier til NRK at selskapet ikke har innsett alvoret i situasjonen. Han mener flyselskapet balanserer på en knivsegg og må begynne å tjene penger før de vokser videre.Slik Sissener ser det, kan Norwegian ende med å gå konkurs, men uten at han har noen tro på at det vil skje. Molnes på sin side vurderer Norwegian som et bunnløst sluk og sier til DN at selskapet nok vil komme seg gjennom sommeren, men «that's about it!".– Analytikere som følger selskapet tett, sier ikke dette. De vi har sett mene dette er de som egentlig ikke kan noe særlig om Norwegian som får komme til orde og skape overskrifter, kontrer Sandaker-Nielsen i Norwegian.Veksten flater utHan understreker at selskapet ikke var tvunget til å gjennomføre tirsdagens emisjon, men at aksjeutvidelsen ble gjort for å sikre en buffer for den siste fasen av selskapets vekstfase. Spørsmålet nå er hvordan Norwegian skal snu trenden med voldsomme underskudd.– Vi har de siste årene gjort betydelige investeringer i forbindelse med vår internasjonale ekspansjon. Opplæring av tusenvis av nye piloter og kabinpersonale, samt etablering i nye land og markeder koster penger. I andre halvår 2018 flater veksten ut og da vil det være mindre behov for slike investeringer, sier Sandaker-Nielsen.(©NTB)