Styret i Storebrand har sendt ut innkalling til generalforsamling 11. april. Her kommer det frem at styret innstiller PWC (PriceWaterhouseCoopers) som ny revisor. Deloitte har vært revisor for selskapet i 12 år, men må byttes på grunn av gjeldende retningslinjer.