Storebrand Livsforsikring AS, med BBB+ (positiv) kredittrating fra S&P, har engasjert Danske Bank og Nordea for å arrangere møter med kredittinvestorer i det nordiske obligasjonsmarkedet. «Avhengig av de rådende markedsforholdene, og i etterkant av møtene, vil et eller flere NOK og/eller SEK denominerte ansvarlig lån bli utstedt. Evt. obligasjonslån vil ha 30 års løpetid og målsetning om 7 år til første call og er planlagt å kvalifisere som solvenskapital i kapitalgruppe 2 under solvens II regelverket.Formålet med den mulige utstedelsen vil være generelle selskapsformål», heter det i en børsmelding fra Storebrand.