Strøm Fjære om AKU-tallene

Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets tror det skal mye til for at Norges Bank viker fra planen.

«AKU-tallene var godt i tråd med forventningene, men de svinger en del fra måned til måned, så man skal ikke legge for mye vekt på tallene på månedsbasis», skriver Jeanette Strøm Fjære i en oppdatering fra DNB Markets.Hun peker på at AKU-ledigheten har, som den registrerte ledigheten, vært på en nedadgående trend i halvannet år, mens sysselsettingstallene er en del svakere enn i nasjonalregnskapet. 111.000 ledigeJustert for sesongvariasjoner var det 111.000 arbeidsløse i januar, viser SSBs arbeidskraftundersøkelse (AKU). Det utgjorde 4,0 prosent av arbeidsstyrken.DNB Markets ventet uendret ledighet på 4,1 prosent, mens konsensus ventet 4,0 prosent.- Skal mye til«Norges Bank legger mer vekt på nasjonalregnskapet og de registrerte ledighetstallene som kommer på fredag. Sentralbanken har signalisert en 80 til 100 prosent sannsynlighet for at den setter opp renten i september. Vi tror det skal mye til for at den går vekk fra denne planen», skriver Strøm Fjære.Tallene ga marginale utslag i valuta- og rentemarkedet


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også