Styreleder i Nordic Semiconductor forlenger opsjoner

Fortsatt uforandret aksjebeholdning. 

Børs

Styreleder Terje Rogne har gjennom sitt selskap, Admaniha AS, mandag forlenget kjøpsopsjoner for underliggende 175.000 aksjer i Nordic Semiconductor ASA med forfall 16. mars 2018, og innløsningskurs 42,00 kroner.Nytt forfall er 19. oktober 2018 med innløsningkurs 47,00 kroner, opplyses det.Aksjebeholdningen er uforandret på 1.075.000 aksjer.

nordic semiconductor
Nyheter
Børs