Subsea 7 kjøper Siem-selskap og to skip

Siem Offshore Inc. selger datterselskap til Subsea 7.

Ivan Kverme
Børs

Subsea 7 S.A. har inngått en avtale om kjøp av Siem Offshore Contractors GmbH  og to fartøyer; Siem Aimery og Sioem Moxie.Prisen er i første omgang 140 millioner euro justert for arbeidskapital og kontantbeholdning. Skipene koster 90 millioner euro og SOC-aksjene 50 millioner euro.Oppkjøpet er avhengig av godkjenning fra tyske myndigheter.Siem Offshore Contractors GmbH omsatte i fjor for 97 millioner euro og oppnådde en EBITDA på 25 millioner euro.Det ventes at transaksjonen vil være fullført i løpet av 1. halvår.

subsea 7
Nyheter
Børs