Samferdselsdepartementet opprettholder Nkoms vedtak i mobilmarkedet, opplyses det i en oppdatering.Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) fattet 1. juli 2016 vedtak om å videreføre reguleringen av Telenor i mobilmarkedet, noe som Telenor klagde på.Samferdselsdepartementet har nå konkludert i klagesaken og opprettholder i all hovedsak Nkoms reguleringsvedtak.Samferdselsdepartementet gjør samtidig enkelte presiseringer for ytterligere å tydeliggjøre de forpliktelser som påligger Telenor. Dette gjelder blant annet eksklusivitet, anmodninger om å forbedre innendørsdekning, presiseringer knyttet til ikke-diskriminering og innholdet i standardavtalene.-Departementets vedtak bekrefter den grundige vurderingen som lå til grunn for beslutningen om å opprettholde reguleringen av Telenor, uttrykker direktør Elisabeth Aarsæther i meldingen.