Norges Blindeforbund mottar 133 millioner kroner i offentlige tilskudd, men inntekter fra spill, lotteri og bingo er også viktige. Blindeforbundets assisterende generalsekretær Karsten Aak har vært sentral i denne satsingen, skriver DN.Han solgte ifølge avisen sine spilleautomater til Blindeforbundet for 4,5 millioner kroner i 2003. Han var da markedssjef i forbundet og drev med spilleautomater ved siden av.For fire år siden kjøpte Blindeforbundet en fjerdedel av aksjene i spilleselskapet Vexta for 18 millioner kroner, noe som sikret Aak 75.000 kroner i årlige styrehonorarer, samt en sikker leietager til hans deleide næringseiendom i Åndalsnes. Her leier Vextas datterselskap bingolokaler til 216.000 kroner i året, skriver avisen.Totalt har Aak de to siste årene fått utbetalt 1,1 millioner kroner i diett, reisegodtgjørelse, styrehonorarer og leieinntekter fra Blindeforbundet og selskaper knyttet til forbundet, i tillegg til fastlønn.