I tirsdagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Grieg Seafood og Subsea 7 mens Norsk Hydro får en salgsanbefaling.- Grieg Seafood ligger innenfor en fallende trendkanal på mellomlang sikt. Dette indikerer i utgangspunktet videre nedgang innenfor kanalen. Den siste tiden har imidlertid kursen reagert opp, og det er utløst kjøpssignal fra flere formasjoner, med kursmål på 82 kroner eller høyere. Aksjen har også brutt opp gjennom den tidligere motstanden 73,50 kroner. Ved reaksjoner ned er det nå god støtte ved dette nivået, cirka 2,3 prosent under mandagens sluttkurs. I tillegg til kjøpssignaler fra formasjon, er det meldt flere kjøp enn salg fra innsiderne i aksjen den siste tiden, noe som styrker aksjen ytterligere. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Subsea 7 ligger innenfor en tilnærmet horisontal trendkanal. Videre utvikling innenfor denne indikeres. Mandag sluttet aksjen 7,7 prosent over støtten ved 108 kroner, mens det er 21,4 prosent opp til motstanden rundt 142 kroner. Dette gjør at oppsiden anses større enn nedsiden. I tillegg er volumbalansen positiv, noe som styrket aksjen på kort sikt. Vurdering: Svak kjøpskandidat, skriver Investtech.- I januar brøt Norsk Hydro ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal. Bruddet indikerer svakere stigningstakt, eller en mer horisontal utvikling. Aksjen har imidlertid utløst salgssignal etter å ha brutt ned gjennom støtten ved 53,70 kroner i en dobbel-topp-formasjon. Videre nedgang til 45 kroner eller lavere signaliseres. Aksjen har også brutt ned gjennom den tidligere støtten ved 52 kroner, slik at det ved reaksjoner opp er motstand ved 52 til 53,70 kroner. Lav RSI-verdi og negativ volumutvikling indikerer at investorene har presset på kursen for å komme seg ut av aksjen, og dette svekker aksjen ytterligere på kort sikt. Neste støttenivå for Norsk Hydro er ved 48 kroner, tilsvarende 6,3 prosent under mandagens sluttkurs. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.