KjøpLogg inn

To kjøpsanbefalinger - én salgsanbefaling

Publisert 28. mars 2018 kl. 10.52
Oppdatert 28. mars 2018 klokken 11.15
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 272 ord

I onsdagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Borr Drilling og Funcom mens Subsea 7 får en salgsanbefaling.- Borr Drilling viser ingen klar trend på mellomlang sikt, men aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved 37 kroner. Bruddet indikerer videre oppgang, og det ligger ikke motstand over dagens kursnivå. Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunnerm, noe som anses som positivt. I tillegg er momentumet sterkt, med RSI-verdi over 70. Dette indikerer økende optimisme og videre kursoppgang. Aksjen er i tillegg positiv på innsidehandler etter at flere meldepliktige personer har kjøpt aksjer i selskapet de siste to månedene. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Funcom ligger i en stigende trendkanal etter at investorene over tid har betalt stadig høyere kurs for aksjen. Dette viser økende optimisme blant investorene og videre kursoppgang indikeres. Positiv volumbalanse, det vil si at aksjen omsettes mer på dager med kursoppgang enn på dager med kursnedgang, viser at kjøperne er mer aggressive enn selgerne. Dette styrker aksjen ytterligere på kort sikt. Funcom framstår derfor som en god kjøpskandidat, og med støtte ved 16 kroner og motstand i underkant av 27 kroner, er det bra risk-reward forhold i aksjen. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Subsea 7 har brutt ned fra en bred tilnærmet horisontal trendkanal, samt ned gjennom den tidligere støtten ved 108 kroner. Et salgssignal er dermed utløst, og videre nedgang signaliseres. Aksjen svekkes ytterligere av lav RSI-verdi. Det vil si at momentumet i aksjen er svakt. Ved reaksjoner opp ligger det motstand allerede ved 108 kroner, mens det mangler støtte under dagens kursnivå. Aksjen framstår derfor som en klar salgskandidat. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.