Tor Olav Trøim-selskapet Drew Holdings sikrer seg ifølge en melding 500.000 aksjer i Borr Drilling til en pris på 36,2892 kroner per aksje.Styreleder Trøim og tilknyttede parter eier etter dette – inkludert forward-kontrakter - 43.260.588 aksjer eller 8,12 prosent.