Ulltveit-Moe vil gjøre Norske Skog til et bioenergi-selskap, og vil langsiktig sett stake ut en kurs bort fra papirvirksomheten.Investoren venter endelig svar i løpet av få dager, skriver .– Jeg leder et konsortium som har lagt inn bud på Norske Skog i tre runder. Nå er vi inne i aller siste fase, og venter en avgjørelse i løpet av en dag eller to etter at de siste budene nå er lagt på bordet, sier investoren.Etter at det tradisjonsrike industrikonsernet Norske Skogindustrier gikk konkurs rett før jul har bostyret, med investeringsbankene Citibank og Evercore som tilretteleggere, jobbet på spreng med å selge selskapets papirfabrikker.Ulltveit-Moes bidrar ligger på mellom 100 og 200 millioner kroner, et bud som kommer opp på fire–fem milliarder kroner i lag med en internasjonal gruppering.Norskog, som er medlemsorganisasjonen for norske skogeiere, mener det er positivt at investoren ønsker å melde seg på i kampen om å kjøpe Norske Skog.– Vi har behov for innenlandsindustri som kjøper og foredler norsk tømmer. Dette skaper trygghet for leveranse for skogeierne, sikrer aktivitet i alle ledd i verdikjeden skog og gir økt verdiskaping i Norge, skriver styreleder Christian Anker-Rasch i Norskog i en pressemelding.(©NTB)