Veidekke har inngått en avtale om å kjøpe 90,1 prosent av aksjene i Billström Riemer Andersson (BRA), ifølge en melding fra selskapet tirsdag.BRA omsetter i dag for om lag 1,4 milliarder svenske kroner og sysselsetter 200 personer. Selskapet jobber primært med bygg, men har også kompetanse innenfor anlegg og eiendomsutvikling, opplyses det. - Både kompetansen og kundeporteføljen til BRA passer som hånd i hanske med vår nåværende virksomhet, og styrker satsingen vår i den voksende Gøteborgsregionen, sier Jimmy Bengtsson, VD i Veidekke i Sverige