Veidekke har fått i oppdrag av GöteborgsLokaler å bygge et handlesenter i Selma stad på Hisingen i Gøteborg, opplyses det. Det er ikke opplyst hva kontrakten er på. Bygget på cirka 5.500 kvadratmeter vil inneholde næringsvirksomhet og helse- og omsorgsservice, i tillegg til parkeringshus i tre etasjer over senteret. - Vi er stolte over tilliten vi har fått fra GöteborgsLokaler og ser frem til å starte arbeidet. Dette prosjektet gjennomføres i stor grad med Veidekkes samarbeidsmodell hvor alle funksjoner samles i en tidligfase slik at vi kan levere et feilfritt prosjekt til rett pris, og innen tidsfristen, sier Stefan Svensson, arbeidssjef i Veidekke.