Veidekke har inngått avtale om bygging av 15 rekkehus og 39 leiligheter på boligprosjektet Nye Lilleby i Trondheim, skriver selskapet.Kontrakten er en totalentreprise på 130 millioner kroner, og utføres på oppdrag fra Lilleby Eiendom som er eid 50/50 av Veidekke Eiendom og øvrige samarbeidspartnere.På Nye Lilleby skal det totalt bygges 11.00 boliger i form av leiligheter og rekkehus og ha 38 mål med parkområder når det står ferdig.Dette nye oppdraget innebærer oppføring av to nye byggetrinn på prosjektet. Konsul Lorcks Hage 2 som består av 15 rekkehus i henholdsvis to eller tre etasjer, og Fabrikkløkka 1 som blir en åtte etasjers blokk med 39 leiligheter.