Veidekke utsteder obligasjonslån

Første transje i boks.

Børs

Veidekke har i dag utstedt 600 millioner kroner som første transje i ett nytt senior usikret åpent obligasjonslån med en låneramme på 1.000 millioner kroner, går det frem av en børsmelding.Obligasjonslånet har syv års løpetid, med en fast, årlig kupongrente på 3,20 prosent.Oppgjørsdato er 19. mars 2018.DNB Markets, Nordea og SEB var tilretteleggere.

obligasjonslån
veidekke
Nyheter
Børs