Venter Spotify på børs etter påske

Spotify sikter mot børs.

Ifølge Bloomberg skal kilder oppgi at Spotfy går på børs i New York allerede første uken etter påske, det vil si første uken etter påske, skriver Di.se.De kommende ukene skal selskapet bruke tid på investormøter, skriver nettstedet. Den 15. mars avholder Spotify også sin første kapitalmarkedsdag. Spotify har valgt en ukonvensjonell metode for direktenotering der ingen nye aksjer tilbys. I stedet vil markedet bestemme verdien av eksisterende aksjer.Frem til første handledag blir selskapets viktigste oppgave å imøtekomme og avkrefte usikkerhet knyttet til metoden, skriver Bloomberg.Ut fra prisnivåene oppnådd ved private aksjesalg det siste året, ligger Spotifys markedsverdi mellom 132 og 194 milliarder kroner. Det blir dermed den største børsnoteringen av et svensk selskap, siden Telia gikk på børsen i 2000.Det er Citadel Securities som skal bistå selskapet med direktenoteringen.


Les også