Verdien på bulk-skipene har økt med 433 milliarder

Ny oversikt fra Vesselsvalue viser at verdien på bulkskipene har skutt i været. 

Tørrbulk, illustrasjon. Foto: Finansavisen.
Børs

Etter en periode preget av lav avkastning og oppmuntring til skraping av skip, har verdien på tørrbulk-skipene skutt i været. Det skriver verdivurderingstjenesten Vesselsvalue, som peker på at høyere rater bidrar til økte investeringer og at mer penger blir spyttet inn i tørrbulk-segmentetVerdien på den totale tørrbulk-flåten har dermed passert flåten med tankskip, og er dermed den mest verdifulle flåten, ifølge Vesselsvalue. Verdien på tankflåten har siden 2015 og frem til i dag falt med nesten 50 milliarder dollar, tilsvarende 388 milliarder kroner. Ifølge Vesselsvalue er tankskipene midt i en nedgangssyklus, noe som har ført til lavere verdsettelse av tonnasjen på vannet og den utestående ordreboken. Siste oversikt viser også at verdien på bulk-skipene i samme periode har steget med 56 milliarder dollar, tilsvarende 433 milliarder kroner. Verdiutviklingen på LNG- og LPG-skipene er mer i tråd med historiske trender, som illustrert nedenfor. Les også: Norge har verdens femte største flåte

bulkskip
tankskip
containerskip
shipping
lng-skip
lpg
vesselsvalue
Nyheter
Børs