Vistin Pharma har hyret inn DNB Markets som tilrettelegger for en rettet emisjon på opptil 26.785.715 nye aksjer, går det frem av en børsmelding.Emisjonen skal rettes mot norske og internasjonale investorer.Tegningskursen er satt til 11,20 kroner, og bruttoprovenyet vil i så fall komme på rundt 300 millioner kroner.Selskapet har mottatt betydelige forhåndstegninger.Spetalen tegnerStørste aksjonær Øystein Stray Spetalen har indikert at han, direkte eller indirekte gjennom tilknyttede selskaper, vil tegne aksjer tilsvarende sin eierandel.Spetalen og nærstående eier i dag 17,6 prosent av selskapet.Investoren har inngått en avtale med tilretteleggeren om lock-up i 12 måneder etter fullført emisjon.Selskapet har inngått en avtale om lock-up, som betyr at ytterligere aksjer ikke kan utstedes i 2018 etter fullført emisjon og påfølgende reparasjonsemisjon.Hentet DNB-duoFredag sist uke ble det kjent at Vistin Pharma har inngåttom å utvikle et nytt forretningsområde innen energitrading.Nettoprovenyet fra emisjonen vil gå til etableringen av dette forretningsområdet, og trading-aktiviteter innenfor dette.Styret vil foreslå for generalforsamlingen å endre vedtektene, slik at formålet ikke bare begrenses til farmasi-relatert virksomhet, men også utvides til å omfatte energitrading.Ifølge er målet at den nye virksomheten skal være operativ fra 3. kvartal 2018.