Like etter børsens stengetid i går at Vistin Pharma hadde hyret inn DNB Markets som tilrettelegger for en rettet emisjon på opptil 26.785.715 nye aksjer.Emisjonen skulle rettes mot norske og internasjonale investorer, og tegningskursen ble satt til 11,20 kroner.Like før klokken 22:30 i går kveld kunne selskapet fortelle om en vellykket emisjon, som nådde målet om et bruttoproveny på 300 millioner kroner.Spetalen tegnetSelskapet tilknyttet største aksjonær Øystein Stray Spetalen har blitt tildelt 4.732.142 aksjer, og vil etter fullført emisjon eie 7.727.948 aksjer i selskapet.Spetalen og nærstående eide før emisjonen 17,6 prosent av selskapet.Investoren har inngått en avtale med tilretteleggeren om lock-up i 12 måneder etter fullført emisjon.Det Spetalen-kontrollerte selskapet Ferncliff Management vil motta 2,25 millioner kroner som «koordineringsavgift» i tilknytning til emisjonen.Vistin Pharma selv har også inngått en avtale om lock-up, som betyr at ytterligere aksjer ikke kan utstedes i 2018 etter fullført emisjon og den påfølgende reparasjonsemisjonen på opptil 4.464.286 nye aksjer.Hentet DNB-duoFredag sist uke ble det kjent at Vistin Pharma har inngått  om å utvikle et nytt forretningsområde innen energitrading.Kjus og Tveter vil i tilkytning til emisjonen bli tildelt 1.147.254 nye opsjoner, og vil etter dette sitte på hhv. 2.170.549 og 1.829.451 opsjoner til utøvelseskurs 11,20 kroner.Nettoprovenyet fra emisjonen vil gå til etableringen av dette forretningsområdet, og trading-aktiviteter innenfor dette.Styret vil foreslå for generalforsamlingen å endre vedtektene, slik at formålet ikke bare begrenses til farmasi-relatert virksomhet, men også utvides til å omfatte energitrading.Ifølge  er målet at den nye virksomheten skal være operativ fra 3. kvartal 2018.Siden emisjon ble vellykket gjennomført, vil styret ikke lenger foreslå utbyttet som ble annonsert i rapporten for 4. kvartal.