Styret i Next Biometrics Group har engasjert Carnegie og DNB Markets som tilretteleggere for en rettet emisjon av nye aksjer mot norske og internasjonale investorer for å hente inntil 120 millioner kroner, ifølge en børsmelding onsdag.Selskapets største aksjonær, Greenbridge Investments, har forpliktet seg til å delta i emisjonen ved å tegne seg for inntil 30 millioner kroner, betinget av en allokering på minst den eksisterende eierandelen på 16,72 prosent og at tegningskursen ikke blir høyere enn sluttkurs onsdag.Selskapet har mottatt betydelige indikasjoner på interesse fra eksisterende og nye aksjonærer for å tegne seg i emisjonen, opplyses det.Styret vil også vurdere en reparasjonsemisjon.