Wallenius Wilhelmsen (WWL) trekker seg fra transaksjonen med Prixcar i forbindelse med den landbaserte delen av WWL i Australia.Bakgrunnen skal være forsinkelser i prosessen og «andre betydelige endringer». -Dette var en first stage agreement, som vi gjorde i november 2017. Siden den gang har det vært en hel del utsettelser og hendelser. Det har hendt en del hva gjelder vår egen virksomhet og markedsforhold, og vi har dermed besluttet å ikke lenger forfølge dette. Dette er helt avsluttet fra vår side, sier kommunikasjonssjef i WWL, Anna Larsson, til TDN Direkt.