Western Bulk fyrer på alle sylindre

Konsernsjef Jens Ismar levner ingen tvil om at optimismen råder i tørrbulkmarkedet for det kommende året. De ansatte kan merke bedringen på lommeboken. 

Western Bulk søker om notering på Oslo Børs. Konsernsjef Jens Ismar Eivind Yggeseth / Eivind Yggeseth
Børs

Tørrbulkrederiet Western Bulk Chartering stiger nær syv prosent til 55 kroner fredag på den uregulerte markedsplassen OTC etter å ha lagt frem årsrapporten for 2017 torsdag kveld. Dermed prises rederiet til 778 millioner kroner. Kurshoppet kommer imidlertid på svært begrenset volum. Kun 150 aksjer er omsatt, ifølge oversikten til Verdipapirforetakenes Forbund. Årsrapporten til rederiet der Christen Sveaas eier 75 prosent av aksjene gjennom investeringsselskapet Kistefos, vitner uansett om et svært positivt markedssyn og en organisasjon som «fyrer på alle sylindre».Viktig milepælDen erfarne shippingmannen Jens Ismar leder rederiet som gikk fra et underskudd på 309 millioner kroner i 2016 til et overskudd på 35 millioner kroner i fjor.- 2017 bragte liv, lyst og optimisme tilbake til tørrbulkmarkedet da ratene returnerte til et mer bærekraftig nivå, skriver han i rapporten, og viser til at snittratene doblet seg sammenlignet med året før.- For Western Bulk var året en stor forbedring og en viktig milepæl for å bevise suksessen til forretningmodellen vår (..) Konsernets Netto TC (Time Charter) og resultatet for året som helhet endte langt over det mange hadde forventet på vei inn i året, og resultatet bekrefter at organisasjonen fyrer på alle sylindre, skriver Ismar med etterfølgende utropstegn.Samtidig som han vier masse spalteplass til å takke kunder - både rederier og befraktere - og kolleger, understreker han viktigheten av å fortsette å jobbe ufortredent videre og forbedre seg ytterligere for å sikre at suksessen fortsetter.- I takt med verdens økende tempo er det som var godt nok i fjor, sjeldent godt nok i år, fastslår Ismar, og trekker frem digitalisering som en viktig driver for endring og noe som både vil påvirke shipping-industrien, samt åpne nye muligheter.- Teknologi og mennesker er viktige strategiske prioriterer for Western Bulk og vil være sentrale i vår innsats for å forbedre driften og konkurranseevnen ytterligere fremover. Økt selvtillitRederisjefen skriver at både rederiet og selve markedet kommer inn i 2018 med betydelig økt selvtillit.Støttet av det han omtaler som sunne grunnleggende fundamentale faktorer, forventes den positive markedstrenden å fortsette.- Nybyggingsrdreboken er historisk lav og er ikke ventet å kommer med noen overraskelser det kommende året. Selv om etterspørselsveksten kan ende noe lavere det neste året er den fortsatt ventet å være moderat høyere enn tilbudet, noe som betyr at flåteutnyttelsen burde øke. Han mener spørsmålet som alltid er hvor risikoen kan være, og  at de som vanlig må være forberedt på det uventede. - Det vil være volatilitet, og vi vil være fleksible til å kunne dra nytte av det gjennom vår desentraliserte handelsmodell, avslutter han.  Økt lønnGjennom året opererte rederiet en gjennomsnittlige flåte på 140 skip innen segmentene Handysize, Supramax og Ultramax. Bedringen i markedet drypper også over på de ansatte.Årsrapporten viser at utbetaling av lønn og bonuser ble nær doblet fra året før.Ved utgangen av året hadde rederiet 101 ansatte som tilsammen tjente 20 millioner dollar inkludert bonuser. Det tilsvarer totalt 154,4 millioner kroner eller drøyt 1,5 millioner kroner pr ansatt.De tilsvarende tallene fra året før var 104 ansatte og en total utbetaling av lønn og bonuser på 11,8 millioner dollar, noe som tilsvarer en total avlønning på 91,1 millioner kroner og 876.000 kroner i snitt pr ansatt basert på dagens dollarkurs. 

western bulk chartering
jens ismar
kistefos
christen sveaas
Nyheter
Shipping
Børs