2020 Bulkers har hentet 72 mill.

Tor Olav Trøims rederi betaler ned på nybyggene sine, samt investerer i scrubber-systemer til disse for å tilfredsstille de kommende IMO-kravene.

Tor Olav Trøims ferske tørrbulksatsing, 2020 Bulkers, som er notert på OTC-listen, har hentet ni millioner dollar, tilsvarende 72 millioner kroner, gjennom en rettet emisjon.Selskapet har utstedt 1.666.667 nye aksjer til tegningskurs på 5,40 dollar pr aksje.Nettoprovenyet skal benyttes til å betale avdrag på de åtte Newcastlemax-bulkskipene selskapet har under bygging ved verftet New Times Shipyard i Kina.Noe vil også benyttes til generelle selskapsformål, opplyses det.Dagens emisjon er forøvrig den tredje 2020 Bulkers gjennomfører hittil i år.Gjennom de tre emisjonene gjort til kurser mellom 5,0 og 5,40 dollar, har selskapet hentet totalt 22 millioner dollar, tilsvarende 176 millioner kroner, for å betale ned på nybyggene.Installerer scrubbere2020 Bulkers opplyser også at selskapet har utøvd en opsjon på å utstyre alle skipene med såkalte scrubber-systemer.Investeringen i disse systemene som renser eksosen fra motorene, ventes å føre til en forbedret inntjening fordi skipene kan drive på tyngre drivstoff i stedet for å bytte til dyrere drivstoff som ellers må til for å innfri de nye IMO-kravene til Sulfat-innhold i drivstoffet som trer i kraft i 2020. Skipene skal leveres mellom september 2019 og mai 2020.