Advarer mot to aksjer

I onsdagens rapport fra Investtech får Marine Harvest en kjøpsanbefaling. Videre får Golden Ocean og Targovax en salgsanbefaling. Det advares mot høy volatilitetsrisiko i de to sistnevnte.- Marine Harvest ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen har gitt kjøpssignal etter at den brøt opp gjennom den tidligere motstanden ved 160 kroner. Økende volum styrker kjøpssignalet. Kursen er nå i chart-high. Det er dermed lite motstand over dagens nivå, mens det ved reaksjoner ned, er støtte ved 160 kroner. Det er ikke registrert signifikante innsidehandler siste 12 måneder. Aksjen er dermed nøytral på innsidehandler. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Golden Ocean Group Limited ligger i en tilnærmet horisontal trendkanal på middels lang sikt. Aksjen har gitt salgssignal fra to kursformasjoner ved brudd gjennom støtte rundt 63 kroner. Videre nedgang til 53 kroner eller lavere signaliseres. Det er støtte ved 57 kroner, fem prosent under dagens kurs. Ved reaksjoner opp, er det motstand ved 63 kroner. Oversolgt RSI og økende volum på kursnedgang gir et negativt momentum som svekker aksjen på kort sikt. Vær oppmerksom på høy volatilitetsrisiko i aksjen. Vurdering: Svak salgskandidat, skriver Investtech.- Targovax AS ligger i en fallende trendkanal på mellomlang sikt. Videre nedgang indikeres. Fallende trender indikerer at bedriften er inne i en negativ utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er avtagende. Det er gitt et salgssignal etter at kursen brøt ned gjennom støtten ved 14 kroner. I tillegg er RSI under 30, noe som indikerer et sterkt negativt momentum og som svekker aksjen ytterligere. Aksjen har høy volatilitetsrisiko. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.


Les også