I mandagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Awilco Drilling. Videre anbefales salg av aksjer i Nordic Mining og Komplett Bank.- Awilco Drilling Plc ligger i en bred, stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Det er lite motstand over dagens nivå. Hvis kursen skulle reagere tilbake, ligger det støtte ved 34,70 kroner. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Aksjen er meget positiv på innsidehandler etter at QVT, som er representert i styret, har kjøpt aksjer i to omganger i april, skriver Investtech. - Nordic Mining falt tilbake med 16 prosent fredag etter dårlige nyheter. Kursen ligger i en fallende trend, og det er lite støtte under dagens nivå. Videre nedgang signaliseres. Volumet var høyt på fredag, noe som indikerer stort salgspress. Dette svekker aksjen ytterligere. Aksjen har motstand ved cirka 3,50 kroner, skriver Investtech.- Komplett Bank har ikke etablert noen trend etter børsnoteringen i desember. De siste månedene har det vært omtrent like mange kjøpere som selgere, og kursen har gått sidelengs i en rektangelformasjon. Fredag brøt kursen gulvet i rektangelformasjonen og utløste et salgssignal. Etablert brudd vil signalisere videre nedgang til 16,73 kroner eller lavere. Aksjen er svakt positiv på innsidehandler, avslutter Investtech.