Fredag ettermiddag stod hovedindeksen på Oslo Børs i 850 poeng, før den gikk noe tilbake utover kvelden. Sist hovedindeksen var i nærheten av denne verdien var i slutten av januar da den var litt over 840. Etter det gikk indeksene i utforbakke, kommenterer CMC-strateg Henrik Sommerfelt.Til sammenligning ligger kursen på S&P 500 i underkant av 2700 og er med det fortsatt 6,5 prosent lavere enn all-time high fra 26. januar. Hovedindeksen i Tyskland, Japan og Storbritannia ligger også henholdsvis 7, 8 og 5,5 prosent under sine toppnoteringer fra januar i år. Mye av kursoppgangen på Oslo Børs kan ifølge Sommerfelt forklares med at oljeprisen denne uken steg til 74 dollar fatet, en økning på 3,5 prosent fra mandag til torsdag.- Oljeprisen har ikke vært høyere siden 2014 og oppgangen skyldes blant annet restriktiv produksjonspolitikk fra OPEC og betydelig produksjonsfall i Venezuela. I tillegg var den geopolitiske uroen mellom USA og Russland med å trekke opp oljeprisen i forrige uke, ifølge strategen.Oljeprisens innvirkning på Oslo Børs ble spesielt tydelig fredag kveld da en uttalelse fra Trump på Twitter fikk både oljeprisen og Oslo børs til å falle med 0,5 prosent.Det er ifølge Sommerfelt tydelig at flere en OPEC ser det som sitt mandat å kunne «manipulere oljeprisen».Et viktig spørsmål traderne stiller seg når det gjelder aksjene på Oslo børs er ifølge Sommerfelt hvorvidt de kan fortsette sin oppgangstrend uten at tendensen gjenspeiles i det internasjonale markedet.- Trolig vil ikke nåværende situasjon vedvare. Enten vil de internasjonale indeksene følge etter, eller så vil Oslo Børs gå noe tilbake. I så henseende kan man spørre seg om aksjene på Oslo børs er priset for dyrt, sier han.PE-verdien på Oslo Børs er på 23, hvilket betyr at prisen er 23 ganger høyere enn resultatet (Price/Earnings). Til sammenligning ligger PE-verdien i USA og Tyskland på 21 og 14. Dette taler for at Oslo er priset høyt sammenlignet med USA og Tyskland. Bruker vi måltallet Pris/bok derimot, ligger Oslo Børs på mer normale 1,8 (Peter Hermanrud opererer med 2,0 i sine analyser) mot henholdsvis 3,26 og 1,74 i USA og Tyskland.- I CMC Markets kan tradere posisjonere seg for både oppgang og nedgang i flere av verdens indekser og majoriteten av verdien eksponert mot Oslo Børs er posisjonert for nedgang. Blant CMC Markets sine kunder er det den tyske DAX-indeksen som er den mest handlede. Posisjonene mot DAX og S&P 500 derimot er mer delt, opplyses strategen.