I torsdagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Polarcus, Spectrum og SD Standard Drilling.
Det advares mot høy risiko i førstnevnte og sistnevnte.Vurdering:Vurdering:Vurdering:
- Polarcus Ltd. brøt opp gjennom taket i en fallende trendkanal i januar. Etter en konsolideringsfase, har aksjen nå brutt taket i en rektangelformasjon, og videre oppgang er signalisert. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Volumbalansen er dessuten meget positiv, noe som indikerer at optimismen blant investorene er økende. Dette styrker kjøpssignalet. Neste motstandsnivå er ved to kroner. Ved en eventuell reaksjon tilbake, ligger det kortsiktig ned mot 1,50 kroner, og mer langsiktig støtte ved 1,20 kroner. Merk at aksjen er meget volatil, så risikoen er høy. Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Spectrum ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har brutt et motstandsnivå og gitt kjøpssignal fra langsiktig trading range. Det ligger støtte ved gulvet i trendkanalen, samt ved cirka 40,50 kroner. Volumbalansen er positiv, noe som styrker trendbildet. Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i SD Standard Drilling og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Kursen har også brutt motstanden ved 1,71 kroner i en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon. Etablerte brudd på slike formasjoner anses som et sterkt signal om videre oppgang. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker kjøpssignalet. Det er lite motstand over dagens nivå. Ved reaksjoner tilbake, ligger det støtte ved 1,65 kroner. Høy risiko. Kjøpskandidat, avslutter Investtech.