Fredag 6. april er det syv nye aksjer i Norden Topp 10. Dermed består listen fra Investtech av fem svenske, en norsk, tre danske og en finsk aksjeInvesttech har rangert de nordiske aksjene ut i fra tekniske analyser på mellomlang sikt.Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling.Kun aksjer med en omsetning på over en million euro i snitt per dag siste måneden er med.
1.   Orsted A/S(ORSTED.CO) - 5. apr 2018. Siste sluttkurs: 391.8 (-0.1)2.   Kesko Oyj B(KESKOB.HEX) - 5. apr 2018. Siste sluttkurs: 46.24 (0.24)3.   Lundin Mining Corp.(LUMI.ST) - 5. apr 2018. Siste sluttkurs: 57.6 (2)4.   Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA(WWL.OL) - 5. apr 2018. Siste sluttkurs: 53.1 (0.9)5.   SCA B(SCAB.ST) - 5. apr 2018. Siste sluttkurs: 89.14 (1.58)6.   Tele2 B(TEL2B.ST) - 5. apr 2018. Siste sluttkurs: 101.8 (3.2)7.   Bang & Olufsen AS(BO.CO) - 5. apr 2018. Siste sluttkurs: 167.2 (11.2)8.   G5 Entertainment(G5EN.ST) - 5. apr 2018. Siste sluttkurs: 328.8 (6.8)9.   AstraZeneca(AZN.ST) - 5. apr 2018. Siste sluttkurs: 599.2 (14.9)10.   Ambu B(AMBUB.CO) - 5. apr 2018. Siste sluttkurs: 137.1 (3.6)
Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Orsted A/S og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen ga også kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 367 kroner. Videre oppgang til 406 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har også brutt opp gjennom motstanden ved cirka 380 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 380 kroner ved reaksjoner tilbake. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Kesko Oyj B og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Kursen har reagert tilbake etter bruddet på en rektangelformasjon. Det er støtte rundt 45.63 euro, noe som åpner for gode kjøpsmuligheter nå. Etablert brudd under denne støtten vil imidlertid nøytralisere kjøpssignalet. Aksjen tester støtten ved cirka 46.20 euro. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 46.20 euro vil utløse et kortsiktig salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.Lundin Mining Corp. ligger i en tilnærmet horisontal trendkanal på mellomlang sikt og videre utvikling i samme retning indikeres. Kursen har brutt motstanden ved 56.74 kroner i en rektangelformasjon, og videre oppgang signaliseres. Aksjen har også brutt opp gjennom motstanden ved cirka 55.60 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 55.60 kroner ved reaksjoner tilbake. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som er et tidlig signal om mulig vending opp også i kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Kursen har reagert tilbake etter bruddet på en rektangelformasjon. Det er støtte i trenden rundt 52.52 kroner, noe som åpner for gode kjøpsmuligheter nå. Etablert brudd under denne støtten vil imidlertid nøytralisere kjøpssignalet. Aksjen tester også støtten ved 51.50 kroner. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 51.50 kroner vil utløse et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.SCA B ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har gitt kjøpssignal fra glidende snitt-indikatoren, noe som også signaliserer oppgang. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 87.00 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme og videre kursoppgang. Spesielt i store aksjer kan imidlertid høy RSI være tegn på at aksjen er overkjøpt, og at det er fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.Tele2 B har brutt den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Kursen har brutt gjennom taket ved 101 kroner i en rektangelformasjon. Etablert brudd vil signalisere videre oppgang til 108 kroner eller mer. Aksjen har også brutt opp gjennom motstanden ved cirka 100 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 100 kroner ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Bang & Olufsen AS og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har støtte ved cirka 152 kroner og motstand ved cirka 188 kroner. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i G5 Entertainment og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har en mulig omvendt-hode-og-skuldre-formasjon under utvikling. Etablert brudd over motstanden ved 381 kroner, helst på økende volum, vil signalisere videre oppgang. Aksjen nærmer seg støtten ved cirka 290 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.AstraZeneca har brutt opp fra en tilnærmet horisontal trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer fortsatt sterk utvikling, og aksjen har nå støtte ved eventuelle reaksjoner tilbake mot taket i trendkanalen. Kursen har også brutt motstanden ved 587 kroner i en rektangelformasjon, noe som signaliserer videre oppgang. Aksjen har støtte ved cirka 582 kroner og motstand ved cirka 619 kroner. Volumet har tidligere vært lavt rundt kurstopper og høyt rundt kursbunner. Dette svekker trendbruddet. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. Spesielt i store aksjer kan imidlertid høy RSI være tegn på at aksjen er overkjøpt, og at det er fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.Ambu B viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved cirka 135 kroner. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. RSI er over 70 etter en god kursoppgang de siste ukene. Aksjen har et sterkt positivt momentum og videre oppgang indikeres. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.