Anbefaler ti aksjer

Fredag 13. april er det åtte nye aksjer i Norden Topp 10. Dermed består listen fra Investtech av to svenske, fire norske og fire danske aksjer. Ingen finske aksjer er denne gang med i dag gode selskap.Investtech har rangert de nordiske aksjene ut i fra tekniske analyser på mellomlang sikt.Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling.Kun aksjer med en omsetning på over en million euro i snitt per dag siste måneden er med.1. Orsted A/S(ORSTED.CO) - 12. apr 2018. Siste sluttkurs: 386.5 (1.3)Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Orsted A/S og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen ga også kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 367 kroner. Videre oppgang til 406 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 380 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 380 kroner ved reaksjoner tilbake. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.2. Cherry B(CHERB.ST) - 12. apr 2018. Siste sluttkurs: 64.5 (3.4)Cherry B har brutt opp fra en tilnærmet horisontal trendkanal på mellomlang sikt etter at investorene stadig har gått oppover i pris for å komme seg inn. Et kjøpssignal er utløst og videre oppgang for aksjen indikeres. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 62.62 kroner. Videre oppgang til 69.92 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved cirka 64.00 kroner. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som kan være et tidlig signal om innledning av en stigende trend også for kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.3. TGS Nopec Geophysical(TGS.OL) - 12. apr 2018. Siste sluttkurs: 230.2 (6.5)TGS Nopec Geophysical har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt. Dette signaliserer enda sterkere stigningstakt. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 206 kroner. Videre oppgang til 231 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 208 kroner. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.4. Ringkjøbing Landbobank(RILBA.CO) - 12. apr 2018. Siste sluttkurs: 359 (9.5)Ringkjøbing Landbobank viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 334 kroner. Videre oppgang til 375 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 345 kroner. Positiv volumbalanse, med høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. RSI er over 70 etter en god kursoppgang de siste ukene. Aksjen har et sterkt positivt momentum og videre oppgang indikeres. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.5. DFDS(DFDS.CO) - 12. apr 2018. Siste sluttkurs: 370 (24.2)DFDS har brutt opp gjennom taket i en fallende trendkanal på mellomlang sikt. Aksjen har brutt en rektangelformasjon. Etablert brudd på motstanden ved 351 kroner vil signalisere videre oppgang til 410 kroner eller mer. Aksjen ligger mellom støtten ved cirka 360 kroner og motstanden ved cirka 376 kroner og etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Positiv volumbalanse viser at volumet er høyere på oppgangsdager enn på nedgangsdager. Det indikerer at optimismen er økende hos investorene. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.6. SSAB A(SSABA.ST) - 12. apr 2018. Siste sluttkurs: 48.7 (1.15)Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i SSAB A og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Kursen har også brutt gjennom taket ved 48.58 kroner i en rektangelformasjon. Etablert brudd vil signalisere videre oppgang til 54.59 kroner eller mer. Aksjen tester motstanden ved cirka 49.30 kroner. Dette kan gi en reaksjon ned, mens et brudd opp gjennom 49.30 kroner vil utløse et kjøpssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.7. Grieg Seafood(GSF.OL) - 12. apr 2018. Siste sluttkurs: 86.4 (0.9)Grieg Seafood har brutt opp fra en tilnærmet horisontal trendkanal på mellomlang sikt etter at investorene stadig har gått oppover i pris for å komme seg inn. Et kjøpssignal er utløst og videre oppgang for aksjen indikeres. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 73.64 kroner. Objektivet ved 81.99 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har støtte ved cirka 69.00 kroner. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.8. Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA(WWL.OL) - 12. apr 2018. Siste sluttkurs: 53.6 (-0.7)Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Kursen har reagert tilbake etter bruddet på en rektangelformasjon. Det er støtte rundt 52.52 kroner, noe som åpner for gode kjøpsmuligheter nå. Etablert brudd under denne støtten vil imidlertid nøytralisere kjøpssignalet. Aksjen nærmer seg støtten ved cirka 51.50 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.9. Aker Solutions ASA(AKSO.OL) - 12. apr 2018. Siste sluttkurs: 47.17 (2.81)Aker Solutions ASA viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 41.39 kroner og motstand på 52.43 kroner. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved cirka 46.70 kroner. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.10. GN Store Nord(GN.CO) - 12. apr 2018. Siste sluttkurs: 208.7 (5.5)GN Store Nord ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Kursen har reagert tilbake etter et brudd på en dobbel-bunn-formasjon uten helt å ha nådd objektivet på 225 kroner. Etablert notering over 209 kroner vil igjen gi nye positive signaler til aksjen, mens brudd på motsatt side av formasjonen vil være et sterkt salgssignal. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved cirka 207 kroner. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også