Archer med Statoil-deal på 6 milliarder

Boreplanen sikrer Statoil-arbeid til 2022.

Archer har fått en 4-årig kontrakt av Statoil på over 6 milliarder kroner, opplyses det i en melding.Kontrakten omfatter boretjenester på 13 av Statoils plattformer på norsk kontinentalsokkel, i tillegg til to plattformer i Brasil.Videre er det tilknyttet tre kontraktsforlengelser på to år hver. Dette betyr at dersom Statoil utøver alle opsjonene vil den totale kontraktsverdien være om lag 15 milliarder kroner, opplyses det.Kontrakten er effektiv fra 1. oktober 2018. Archer skriver videre at den inngåtte boreplanen sikrer videre drift med Statoil på norsk sokkel til minimum 1. oktober 2022. - Tildelingen av et stort flertall av Statoil-opererte plattformer på norsk sokkel er et direkte resultat av hardt arbeid, innovasjon og engasjement demonstrert av alle våre ansatte, både på land og offshore, sier John Lechner, administrerende direktør i Archer.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også