Axactor har inngått en forward flow-kontrakt med Komplett Bank for kjøp av misligholdte lån, ifølge en melding tirsdag.Kontrakten har en varighet på 18 måneder og en opsjon til å utvide med seks måneder, opplyses det.Avtalen ventes å generere årlige driftsinvesteringer på rundt 60 millioner euro når den er i full drift.Kontrakten vil ha effekt fra juni 2018.Avtalen er Axactors største forward flow-kontrakt, og vil ifølge meldingen sikre vesentlig omsetningsvekst, spesielt innenfor usikrede krav.