BerGenBio ASA, et onkologisk bioteknologiselskap hvor Trond Mohn er største aksjonær, melder om lovende prekliniske data med selskapets ledende AXL-hemmer bemcentinib (tidligere BGB324). Resultatene ble presentert på American Association of Cancer Research (AACR) sitt årsmøte for 2018 i perioden 14-18. april i Chicago i USA. Dataene viser bemcentinibs potensiale til å reversere kreftsvulsters evne til å undertrykke immunforsvaret og også styrke effekten av immunologiske sjekkpunkthemmere. Forfatterne viser at bemcentinib retter seg mot mekanismer som undertrykker immunforsvaret i svulstens mikromiljø, noe som forbedrer immunterapi i ulike svulstmodeller på rotter med ikke-småcellet lungekreft (NSCLC), trippel-negativ brystkreft (TNBC) og bukspyttkjertelskreft.Behandling med bemcentinib reduserer myeolid-avledede suppressorceller og det endrede immunlandskapet er assosiert med økt infiltrering av T-celler (NK og CD8+) i svulster og forbedrede terapiresponser, heter det i børsmeldingen.- Disse resultatene viser at AXL har en klar og viktig rolle ved aggressiv sykdom og ved motstand mot immunterapi spesielt. De gir en fortsatt tillit til potensialet av å kombinere bemcentinib med immunologiske sjekkpunkthemmere for å bedre kreftbehandling, og de støtter vårt Fase II kliniske forsøksprogram der bemcentinib kombineres med den mye solgte immune sjekkpunkthemmeren KEYTRUDA (pembrolizumab). Vi venter foreløpige resultater av forsøksprogrammet i løpet av 2018, sier professor James Lorens, BerGenBios Chief Scientific Officer, i en kommentar.