Resultater
 • Nordic Semiconductor, kl. 07.00, Thon Hotel Vika Atrium, kl. 08:00
 • Komplett Bank ASA
 • Johnson&Johnson, kl. 12.40
 • Goldman Sachs, kl. 13.30
 • IBM
 • Kina, BNP, 1.Kv
 • Kina, Detaljhandel, Industriproduksjon og Investeringer, mars
 • Japan, Industriproduksjon endelig, februar
 • Storbritannia, Arbeidsledighet, februar, kl. 10.30
 • Tyskland, ZEW-indeks, april, kl. 11
 • USA, Boligbygging, mars, kl. 14.30
 • USA, Industriproduksjon, mars, kl. 15.15
 • USA, API, ukentlige oljelagertall, kl. 22.30
 • SSB: Prisindeks for brukte boliger, 1. kvartal 2018
 • SSB: Strukturstatistikk for industri og bergverksdrift, 2016, endelige tall
 • SSB: Skatterekneskap, mars 2018
 • SSB: Alderspensjonister, 2016
 • Havila Shipping ASA, årsrapport
 • Sino Agro Food Inc., årsrapport
 • KID ASA, årsrapport
 • Subsea 7 S.A., ekstraordinær generalforsamling
 • Subsea 7 S.A., ordinær generalforsamling
 • Ocean Yield ASA, ordinær generalforsamling
 • Nordic Semiconductor ASA, ordinær generalforsamling
Resultater, utenlandske Makro Annet