DNB med knallgode tall

DNB knuste forventningene og guider i tillegg lavere skattprosent for årene 2018 og 2019. - Optimismen er tilbake i oljesektoren, og tapene er kraftig redusert, sier Rune Bjerke.

DNBs resultat for første kvartal 2018 var 5.653 millioner kroner, en økning på 1.109 millioner fra første kvartal 2017 da resultatet var på 4.544 millioner kroner.Ifølge TDN Direkt var det ventet et resultat på 4.866 millioner kroner.Resultat per aksje ble 3,36 kroner, mot 2,64 kroner ved samme korsvei i fjor. Her var det ventet et resultat på 3,01 kroner per aksje.Resultatet før skatt ble 7.066 millioner kroner, sammenlignet med 5.923 millioner kroner året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på 6.618 millioner kroner.Skatten utgjorde 1.413 millioner kroner, opp fra 1.362 millioner kroner i 1. kvartal i fjor. Det gir en skatteprosent på henholdsvis 20 prosent og 23 prosent.DNB opplyser også i en egen børsmelding at skatteguiding for årene 2018 og 2019 senkes fra 23 til 20 prosent.Kontantstrømmen fra driften var på 133.923 millioner kroner, opp fra 109.489 millioner kroner i samme kvartal i fjor.DNB-konsernet gikk ut av 1. kvartal med kontanter og tilsvarende likvider på 288.245 millioner kroner, opp fra 154.122 millioner kroner ved utgangen av 2018, men ned fra 376.854 millioner kroner på samme tid i fjor.Lavere kostnaderKostnadene var 285 millioner kroner lavere enn i samme kvartal året før. Sammenlignet med fjerde kvartal i fjor ble kostnadene redusert med 863 millioner kroner til 5.155 millioner kroner, men dette skyldtes hovedsakelig enkelte engangseffekter på slutten av fjoråret, heter det i rapporten.- Vi er veldig fornøyde med resultatet og særlig at vi nærmer oss målet vårt for avkastning. Vi skal fortsette å utvikle de beste kundeopplevelsene for norske forbrukere. For å kunne levere på det er det også viktig at DNB er et attraktivt alternativ for investorene, sier konsernsjef Rune Bjerke.Totale inntekter var på 11.874 milloner kroner, svakt ned fra 11.920 millioner kroner i samme kvartal i fjor.Første kvartal ga en økning i renteinntektene på 486 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2017. Som i foregående kvartaler skyldtes dette høyere utlånsvolumer samtidig som lavere innlånskostnader også bidro positivt til lånemarginen.Andre inntekter falt med 532 millioner kroner, hovedsakelig på grunn av valutaeffekter knyttet til bankens hybridkapital. Provisjonsinntektene var noe høyere enn i samme kvartal i fjor.Netto renteinntekter beløp seg til 9.007 millioner kroner, sammenlignet med 8.521 millioner kroner i 1. kvartal 2016. Analytikernes forventninger lå her ifølge TDN Direkt på 8.735 millioner kroner.Tapene avtar - pluss i 1. kvartalLavere tap er en annen positiv konsekvens av at norsk økonomi går godt.I fjorårets første kvartal satte DNB av 562 millioner kroner i nedskrivninger på utlån, mens tallet var 2,4 milliarder for hele 2017.Det var lave tap i første kvartal. Noen av nedskrivningene som tidligere er blitt gjort, er dessuten tilbakeført. Først og fremst gjelder dette oljerelatert virksomhet, der flere bedrifter har kommet seg gjennom vellykkede restruktureringer. I sum er derfor denne regnskapsposten positiv med 330 millioner kroner, fremgår det av kvartalsrapporten.- Optimismen er tilbake i oljesektoren, og tapene er kraftig redusert. For DNB gjør det at storkundeområdet har størst økning i fortjeneste blant våre forretningsområder, sier Bjerke.Takker norske låntakereLyse utsikter for norske bedrifter og privatpersoner gjør at banken bokfører et godt resultat, heter det i kvartalsrapporten.Ringvirkningene av norske bedrifters virksomhet sprer seg også til DNBs resultat. Mange bedrifter i Norge er på offensiven om dagen, heter det videre.- Vi ønsker å være en god rådgiver for dem som vil starte for seg selv, og dermed bidra til å skape nye arbeidsplasser. Det siste året har vi hatt en vekst på over 8 prosent i utlån til små og mellomstore bedrifter. Det viser at det er god optimisme og investeringsvilje i norsk næringsliv, sier konsernsjef Rune Bjerke i børsmeldingen. Til sammenligning har veksten i boliglån og andre utlån til privatpersoner vært på 5,4 prosent det siste året. Konkurransen i dette markedet er tøff, men veksten er på linje med DNBs ambisjoner.Finansielle nøkkeltall for første kvartal 2018· Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 6,7 milliarder kroner (6,5)· Resultatet var 5,7 milliarder kroner (4,5)· Ren kjernekapitaldekning (i henhold til overgangsregler) var 16,6 prosent (15,8)· Resultat per aksje ble 3,36 kroner (2,64)· Egenkapitalavkastningen ble 11,0 prosent (9,1)· Kostnadsgraden var 43,4 prosent (45,6)Sammenlignbare tall for første kvartal 2017 i parentes.Her er rapporten og her er presentasjonen DNBs faktabok


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker