Møbelkonsernet Ekornes melder om et resultat etter skatt på 87,7 millioner kroner i 1. kvartal 2018, mot 60,0 millioner kroner i samme periode året før.Resultat per aksje ble 2,38 kroner, mot 1,63 kroner ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble 120,5 millioner kroner, sammenlignet med 81,9 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble 134,6 millioner kroner, mot 75,9 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 828,9 millioner kroner, sammenlignet med 804,5 millioner kroner i 1. kvartal 2017.Driftsmarginen økte til 16,2 prosent, opp fra 9,4 prosent i tilsvarende periode i fjor. Bedringen i driftsmargin skyldes lavere tap fra valutasikringer, omsetningsøkning, i tillegg til kostnadsreduksjoner.IMG har hatt en spesielt god ordreinngang i perioden og har ved slutten av kvartalet høy ordrereserve. - Det er gledelig å se at vårt langsiktige arbeid med å utvikle av salgs- og distribusjonsapparatet for Stressless og IMG i USA gir resultater. Aktivitetsnivået i første kvartal var høyt og farten inn i andre kvartal tyder på en god utvikling også fremover. I Europa jobber vi hardt med å snu den svakere utviklingen og det er igangsatt en rekke salgsfremmende initiativer både på produkt og distribusjonssiden, noe som har gitt tegn til bedring mot slutten av kvartalet, sier Olav Holst-Dyrnes som er konsernsjef i Ekornes.  Her erog