Den britiske regjeringen har gått inn for en ambisiøs handelsavtale for finanssektoren etter brexit.Det forslaget blir nå skutt ned av EU-kommisjonens visepresident Valdis Dombrovskis.På en konferanse i London tirsdag tok han i stedet til orde for en løsning som bygger på «ekvivalens». Det er standardløsningen som EU allerede har på plass med mer enn 30 andre land.– Ekvivalens er ikke perfekt, verken for selskapene eller for myndighetene. Men vi bør ikke la det perfekte bli det godes fiende. Ekvivalens har vist seg å være en pragmatisk løsning som fungerer under mange ulike omstendigheter, og den kan fungere for Storbritannia etter brexit også, sa Dombrovskis.Ekvivalens vil si at EU og Storbritannia har hvert sitt sett med lover og regler og hvert sitt finanstilsyn, men at de i praksis oppnår samme resultat.Svakheten med et slikt system er at hver part ensidig avgjør om motpartens reguleringer skal anerkjennes som ekvivalente. Slik anerkjennelse kan når som helst bli trukket tilbake.I tillegg vil et slikt system bare dekke deler av finanssektoren.Storbritannias finansminister Philip Hammond har tidligere vært krystallklar på at en løsning som bygger på ekvivalens, ikke vil være godt nok for ham.Han bekymring er blant annet at EU altfor lett vil kunne trekke seg fra et slikt regime. Konsekvensen vil bli altfor stor usikkerhet.(©NTB)