I finansnæringen har lønnsveksten mellom 2007 0g 2017 vært på 50,4 prosent. En snittlønn i året var 654.800 kroner i fjor. Til sammenligning var veksten kun 34,6 prosent i hotell- og restaurantnæringen. I snitt tjente ansatte der 362.000 kroner i fjor, ifølge tall fra Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU).Forsker Ådne Cappelen i Statistisk sentralbyrå leder TBU, som har laget tallgrunnlaget for lønnsoppgjøret. Meklingen mellom NHO og LO og YS går inn i sluttfasen med frist midnatt lørdag.– Det er en tendens til at de gruppene som hadde høyt lønnsnivå i 2017, også har hatt høyest lønnsvekst de siste ti årene, sier Cappelen.Banker og andre finansbedrifter har en annen type ansatte enn for ti år siden og bruker ny teknologi, forklarer arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr i Finans Norge.– Finansnæringen gjennomgår store endringer. Næringen tar i bruk ny teknologi og ansetter ny kompetanse. Dette er etterspurte folk. Derfor er de dyrere enn arbeidskraften som fases ut av næringen, sier hun.Cappelen forklarer den lave lønnsveksten i hotell- og restaurantnæringen med mange unge folk og stor gjennomstrømning av ansatte.(©NTB)