Finanstilsynet har stilt spørsmål ved Norwegians Air Shuttles bruk av "Clean EBITDA". Norwegian vil følgelig ikke bruke det videre.Det går frem av en tilsynsrapport fra Finanstilsynet publisert mandag, ifølge TDN Direkt. "Clean EBITDA" består ifølge Finanstilsynet av EBITDA justert for enkelte engangsposter ("non-recurring items").- Etter Finanstilsynets oppfatning er postene det justeres for, ikke engangsposter i henhold til retningslinjene, men kostnader som har oppstått ved flere anledninger, og som også kan forventes å påvirke fremtidige perioder, skriver Finanstilsynet.Norwegian har valgt å ikke presentere "Clean EBITDA" i årsregnskapet for 2017, og vil heller ikke benytte denne størrelsen i fremtidig finansiell rapportering, opplyses det.