Folketrygdfondet har i dag kjøpt 800.000 aksjer i Scatec Solar, går det frem av en børsmelding.Handelsloggen viser at posten ble omsatt til kurs 50 kroner, og dermed 40 millioner kroner.Fondet eier etter dette 5.629.690 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 5,44 prosent.Scatec Solar faller én prosent til 49,80 kroner på Oslo Børs i torsdagens handel.Flagger i fisk ogsåFolketrygdfondet flagget for øvrig i går i en annen aksje.Etter kjøpet av 157.154 aksjer i Lerøy Seafood, er fondet oppe i 29.868.440 aksjer, tilsvarende 5,01 prosent.