Flex LNG melder om en time charter-kontrakt med Enel Trade. Den går over en fast periode på 12 måneder, med opsjon på forlengelse med ytterligere 12 måneder.Flex har planer om å benytte «Flex Enterprise» i forbindelse med kontrakten, men i henhold til kontrakten Enel har mulighet til å nominere et av skipets søsterfartøy.