viser tilnærmet uendret utvikling i samlet industriproduksjon sammenlignet med 4. kvartal 2017, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).Produsenter av investeringsvarer og konsumvarer rapporterer at produksjonen var om lag uendret, mens produsenter av innsatsvarer melder om lavere produksjon i 1. kvartal 2018.Fallet i den samlede industrisysselsettingen, som startet i 2015, har bremset opp og rapporteres 1. kvartal 2018 til å være på samme nivå som foregående kvartal.Produsenter av innsatsvarer melder om sysselsettingsvekst, mens det meldes om nedgang i sysselsettingen hos både konsumvare- og investeringsvareprodusentene.- Bra fart i industrien«Samleindeksen i konjunkturbarometeret for norsk industri i 1. kvartal var om lag uendret fra 4. kvartal i fjor og er på den positive siden», skriver sjefanalytiker i Nordea Markets Erik Bruce i en oppdatering.Han peker på at produksjon og sysselsetting er nær uendret i kontrast til bildet frem til i fjor sommer da begge falt kraftig.«Bedriftene venter enda bedre tider og økende ordretilgang, spesielt fra eksportmarkedet, peker i samme retning. At oljeinvesteringene er nær ved å bunne ut, at NOK er svak og at det går bra både i Norge og i verden rundt oss tilsier bra fart i industrien», fortsetter analytikeren.